Verhaalsonderzoek bij wanbetalers

Heeft uw debiteur, ook na verschillende betalingsverzoeken en aanmaningen, nog steeds niet betaald? Wij laten het er niet bij zitten. Als incassobureau in de regio Rotterdam maken wij gebruik van onder andere e-mail, sms, telefoon, social media en huisbezoeken van 08:30 tot 22:00 uur ‘s avonds om voor u uw geld te krijgen. In samenwerking met diverse grote bedrijven en incassokantoren, niet alleen in Rotterdam maar in heel Nederland, weten wij uw wanbetalers vrijwel altijd te achterhalen. Dit doen we door middel van verhaalsonderzoek. In een dergelijk verhaalsonderzoek wordt gekeken naar:

  • Actuele informatie over woon- en verblijfplaats
  • Jaarcijfers
  • (Mobiele) telefoonnummers
  • Informatie over buren
  • Schuldsaneringen en faillissementen
  • Kredietaanvragen, (bv. leningen, abonnementen)
  • Confrontaties met incassobureaus en deurwaarders

Onderzoek naar wanbetalers

Kampt u in Rotterdam met wanbetalers? Wij kunnen voor u een verhaalsonderzoek doen naar het (betalings)verleden van deze wanbetalers. Bovendien kunnen wij aan de hand van dit onderzoek een zeer goede inschatting te maken over de verblijfplaats en/of financiële positie van uw debiteur. Wij zorgen dat u uw geld krijgt. Gaan uw klanten na een intensief incassotraject nog steeds niet tot betaling over? Draag deze wanbetalers dan aan ons over. Dankzij het verhaalsonderzoek heeft u de beste kansen om te krijgen waar u recht op heeft.